Golf-rules.pl

Reguły Gry w Golfa są bardziej skomplikowane niż w większości innych gier, warto je poznawać, ponieważ w golfie każdy jest sędzią w swojej grze.

Stroke play vs match play

MPvsSP

Obie te formy match play  i stroke play są nie do pogodzenia,  nie jest możliwe jednoczesne granie w obu formatach, ze względu na  zasadnicze różnice w stosowaniu Reguł, poniższe zestawienie omawia te najważniejsze.

 • Zasadnicza różnica dotyczy rodzaju stosowanych kar, w stroke play to dwa uderzenia w match play przegranie dołka. Jednakże we wszystkich sytuacjach gdzie za naruszenie Reguł, karą jest jedno uderzenie, ta sama kara ma zastosowanie w obu formatach, Przykład: za przemieszczenie piłki po zaadresowaniu zawodnik musi dopisać jedno uderzenie karne zarówno w stroke play jak i w match play.

 

 • W stroke play gracz musi zakończyć każdy dołek wbiciem piłki do dołka, jeśli tego nie zrobi zostanie zdyskwalifikowany. W match play gracz ma prawo darować następne uderzenie, co oznacza, że przeciwnik może podnieść piłkę bez umieszczania jej w dołku, a zaliczone jest celne trafienie.  Gracz może tez poddać dołek lub cały mecz. Takie poddanie lub darowanie nie może być nieprzyjęte przez przeciwnika, z kolei gracz też nie może wycofać się z już raz podjętej decyzji o poddaniu lub darowaniu. To taki rodzaj umowy wiążącej obie strony. Przykład: Jeśli darujesz krótko putta, a twój przeciwnik mimo to wykona go i nie trafi do dołka, nie zmienia to jego wyniku na dołku, bo twoje darowanie definitywnie zakończyło grę na tym dołka.

 

 •  W stroke play zawodnik może zastosować „regułę drugiej piłki”, jeżeli w czasie rozgrywania dołka pojawi się problem i zawodnik nie jest pewny przysługujących mu praw lub poprawności procedury. W match play, jeśli masz wątpliwości w kwestii przepisów gry nie możesz skorzystać z tej reguły.  O ile nie ma w pobliżu sędziego, musisz podjąć własną decyzję i kontynuować grę. Jeśli twój przeciwnik nie zgadza się z twoją decyzją, może złożyć protest do Komitetu i żądać jego rozstrzygnięcia.

 

 • W match play, jeśli udzielisz przeciwnikowi błędnej informacji odnośnie liczby wykonanych uderzeń przegrywasz dołek, w stroke play możesz skorygować błędny wyniki, aż do momentu zanim podpiszesz i oddasz kartę.

 

 • Jeżeli gracz i przeciwnik zamienią piłki podczas rozgrywania dołka, pierwszy z nich, który wykonał uderzenie niewłaściwą piłką, przegrywa dołek. Gdy nie da się ustalić, który z graczy, jako pierwszy zagrał niewłaściwą piłką, muszą dokończyć dołek tak zamienionymi piłkami.  W stroke play jesteś ukarany dwoma uderzeniami i jeśli nie skorygujesz tego błędu będziesz zdyskwalifikowany.

 

 • W match play, jeśli zagrasz poza kolejnością, twój przeciwnik ma prawo żądać unieważnienia takiego uderzenia, wtedy musisz je powtórzyć we właściwej kolejności, ale bez naliczania kary. Jednak sam tego nie możesz sobie zażyczyć. Przykład:, gdy twoja piłka wpadnie do bunkra, nie spodziewaj się, że przeciwnik pójdzie ci na rękę i zażąda powtórzenia tego uderzenia we właściwej kolejności, ale z pewnością, korzystając z przysługującego mu prawa, zrobi to, gdy piłka wpadnie wprost do dołka.  W stroke play nie ma kary za zagranie poza kolejnością, piłka jest dalej grana jak leży.

 

 • W match play, jeśli zagrasz spoza obszaru tee nie otrzymasz kary, lecz przeciwnik, może żądać unieważnienia uderzenia i zagrania piłki poprawnie z obszaru tee. Ale gdy widząc to przewinienie nie zareaguje, wtedy grasz piłkę tak jak leży. Zupełnie inaczej jest w stroke play, po pierwsze jest kara dwóch uderzeń, a po drugie musisz skorygować ten błąd, czyli zagrać piłkę z właściwego obszaru tee. Jeśli tego nie zrobisz otrzymasz karę dyskwalifikacji

 

 • W match play otrzymasz karę jednego uderzenia za przemieszczeni e piłki przeciwnika, jeśli miało to miejsca poza poszukiwaniami. W stroke play nie ma żadnej kary. W obu przypadkach, nawiasem mówiąc, przemieszczona piłka musi zostać odłożona na pierwotne miejsce.

 

 • W match play, jeśli twoja piłka uderzy w przeciwnika lub jego sprzęt, masz wybór, tym razem decyzja należy do ciebie – grać piłkę tak jak leży, albo unieważnić uderzenie i powtórzyć je bez kary. Natomiast w stroke play jest to „rub of the green”, nie ma kary i musisz grać piłkę tak jak leży lub postąpić zgodnie z regułą, która ma zastosowanie w danej sytuacji. Przykład: Twoja piłka po drugim uderzeniu odbija się od caddiego przeciwnika i wychodzi na aut. W match play możesz powtórzyć uderzenie bez kary, tylko musisz zrobić to prawie natychmiast, przed wykonaniem kolejnego uderzenia przez którąkolwiek ze stron. W stroke paly piłka jest nieodwołalnie na aucie, zastosowanie ma reguła piłki autowej z karą jednego uderzenia.

 

 • W match play, jeśli twoja piłka uderzy piłkę twojego przeciwnika nie ma żadnej kary, bez względu ma miejsce takiego zdarzenia. W stroke play, jeśli obie piłki znajdowały się przed uderzeniem na putting greenie otrzymasz karę dwóch uderzeń.

 

 • W match play są przeciwnicy, walczą ze sobą bezpośrednio indywidualnie lub reprezentując stronę. W stroke play są współzawodnicy, wszyscy zawodnicy grający w turnieju rywalizują wzajemnie ze sobą.

 

 • W match play nie ma znaczenia twój sumaryczny wynik z 18 dołków, dlatego nie musisz wypełniać i oddawać karty wyników. Wynik podajesz w postaci ilości wygranych dołków w odniesieniu do ilości dołków pozostałych do rozegrania. W stroke play masz obowiązek poprawnie wypełnić kartę wyników i oddać ją w wyznaczonym miejscu i czasie.

 

 •  W każdym dniu rozgrywek w systemie match play, gracz może trenować przed rundą na tym polu golfowym, na którym odbywa się turniej. W stroke play taki trening, jak również testowanie nawierzchni któregoś, z putting greenu, jest zabronione pod karą dyskwalifikacji. 

 

 • W match play przeciwnicy mogą zawiesić za obopólną zgodą rozgrywanie meczu np. z powodu ciemności lub zagrożenia piorunami. Jeśli nie opóźnia to zakończenia całych rozgrywek Komitet może przyjąć taką decyzję. Mecz musi być wznowiony następnie z miejsca, w którym go przerwano, bez wznawiania go od początku.

 

 • W Stoke play zawodnicy grający w jednej grupie pilnują interesu wszystkich pozostałych osób grających w turnieju, dlatego mają obowiązek reagować na każde złamanie Reguł, przez któregokolwiek z zawodników. W match play pojedynek rozgrywa się tu i teraz i dotyczy zazwyczaj dwóch stron, reguły dopuszczają możliwość „przymknięcia oka” na złamania reguł przez przeciwnika. Jednak nie może to być w formie uzgodnionej, mającej charakter umowy na wyłączenie działania przepisów. Za taką dogadaną zgodę na wyłączenie działania jakiekolwiek reguły lub uchylenie jakiekolwiek otrzymanej kary, przeciwnicy zostaną zdyskwalifikowani.  

W tym miejscu należy też powiedzieć, że przeciwnicy nie mogą uzgodnić takich rzeczy jak: rozegrania mniejszej ilości dołków niż zostało to ustalone w regulaminie w celu wyłonienie zwycięzcy, nie mogą ustalić z góry darowywanie sobie nawzajem jakiś uderzeń np. puttów krótszych niż długość kija golfowego. Zwycięzca wyłoniony w drodze rozegranego meczu nie może go już poddać np. w sytuacji, gdy nie ma możliwości kontynuowania gry w rozgrywkach, wszystkie te przykłady są wykluczeniem działania Reguł i skutkują dyskwalifikacją. Warto wiedzieć też, że przeciwnicy mogą ustalić, że dołek jest zremisowany, w sytuacjach, gdy nie mogą znaleźć swoich piłek lub nie wiedzą, w jaki sposób zastosować reguły. Taki remis może być ustalony pod warunkiem, że chociaż jeden z nich rozpoczął grę na dołku.

 

Reklamy

Information

This entry was posted on Czerwiec 10, 2013 by in Artykuły.

Partnerzy

Gradi Golf Club

Wielkopolski Klub Golfowy

Wielkopolski Klub Golfowy

Partnerzy

Kontakt

Aby skontaktować się ze mną pisz na makuchjolanta@gmail.com
Prawa autorskie zastrzeżone

Kliknij i otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach na email!

Dołącz do 43 obserwujących.

%d blogerów lubi to: